Certificaat RSEP

Op deze website vindt u alle informatie over de persoonscertificering tot Registered Service Excellence Professional (RSEP), over het Permanente Educatie-aanbod en andere relevante zaken voor de (aankomend) RSEP-ers.

Het Register Service Excellence Professional in Nederland is een initiatief van Beeckestijn Business School en Stichting Service Excellence en heeft tot doel het Service Excellence vakgebied verder te professionaliseren.

Basis voor het vakgebied is het Europese Service Excellence Model (CEN/TS 16880).
NVN-CEN/TS 16880 helpt organisaties met het inrichten van een integrale aanpak voor het creëren van een uitzonderlijke klantbeleving. Het beschrijft de kenmerken van een organisatie die op structurele wijze een uitzonderlijke klantbeleving en ‘customer delight’ realiseert. Het doel is om organisaties verder te helpen dan het basisniveau voor kwaliteitsmanagement volgens ISO 9001 met inbegrip van goede klachtbehandeling volgens ISO 10002. In Nederland is op dit moment alleen Beeckestijn Business School gecertificeerd en geautoriseerd om studenten op te leiden en te examineren voor het Register Service Excellence Professional.

Het Service Excellence model behelst negen bouwstenen op het gebied van strategie, cultuur, innovatie, operatie en customer experience design. Sinds 2017 bestaat er een kwaliteitskeurmerk om vakbekwame en hooggekwalificeerde Service Excellence professionals herkenbaar te maken. Service Excellence professionals kunnen nu Registered Service Excellence Professional worden door de persoonscertificering te doorlopen.

Kwaliteitskeurmerk voor Service Excellence Professional

Registered Service Excellence professionals mogen de titel Registered Service Excellence Professional (RSEP) voeren. Registered Service Excellence Professionals beheersen het Service Excellence-vakgebied zowel op strategisch als tactisch niveau. Er zijn specifieke vereisten om gecertificeerd te kunnen worden als Registered Service Excellence Professional. Men dient aan te tonen een volwaardig gesprekspartner te zijn op het gebied van Service Excellence. Dit houdt concreet in dat de gecertificeerde SEP-er kennis en kunde moet hebben over:

  • Service Excellence strategie
  • Service Design en customer journeys
  • Service Excellence cultuur en HRM
  • Processen, technologieën en partnerships
  • Organisatie en innovatie
  • Rendement van Service Excellence

Zowel voor binnenlandse als buitenlandse bedrijven staat de titel Registered Service Excellence Professional garant voor zeer brede en actuele kennis en kunde om deze in de praktijk toe te passen.

Wat betekent het Register Service Excellence Professional in de praktijk?

Service Excellence professionals mogen de afkorting RSEP achter hun naam dragen. Een hooggekwalificeerde vakbekwame SEP-er is herkenbaar aan zijn/haar titel Register Service Excellence Professional.

  1. De titel geeft garantie aan werkgevers en opdrachtgevers voor een goede en actuele vakbekwaamheid op het gebied van Service Excellence door de zorgvuldige beoordeling van uitstekende opleidingsinstituten.
  2. De leden van het Register vormen een belangrijk netwerk van Service Excellence professionals die elkaar ondersteunen en inspireren in de dagelijkse toepassing van klantgericht management en ondernemen.
  3. De leden van het register dienen ieder jaar hun vakkennis bij te houden door het bezoeken van Service Excellence conferenties en seminars, gastcolleges en themasessies.

Hoe wordt u Registered Service Excellence Professional?

Indien u zich actief begeeft in het Service Excellence- vakgebied, dan is het mogelijk dat u zich als Service Excellence Professional kunt certificeren. Beeckestijn Business School verzorgt in Nederland Service Excellence- opleidingen op post-HBO niveau. Gecertificeerden dienen een proeve van bekwaamheid af te leggen door middel van de verdediging van een Service Excellence plan. Bij de verdediging zijn twee Service Excellence docenten aanwezig. Bij de verdediging dient u aan te tonen het Service Excellence vak op zowel tactisch als strategisch in meer dan voldoende mate (minimaal een 7) te beheersen.